Miss Enid e​.​p.

by Daf Wyn

/
1.
02:55
2.
02:36
3.

about

ar gael i lawrlwytho yma nawr! / downloadable to you now!

3 can hiraethus o Gymru.
3 songs of (be)longing Wales, in Welsh

credits

released February 13, 2012

all music composed, performed and recorded by Daf Wyn Williams sydd wrthi yn chwarae a chanu. Gyda diolch arbennig i Mirain yn Ciwdod a Mei o'r Sibrydion.

tags

license

all rights reserved

about

Daf Wyn Caerdydd, UK

Daf Wyn o 'Dafydd ap Llwyd'

Canwr, gitarydd, allweddellau a'r ffidil to!

Some influences :

Gram Parsons, The Band, John Cale, Jonathan Butler, Milton Nascimento, Meredydd Evans, Nik Kershaw, Black Crowes, Jane's Addiction. Living Colour, Dan Reed Network, Little Feat, Van Morrison, Charlatans, Zutons, Sting, Muddy Waters, Leadbelly, Y Cyrff

mawr ddiolch i : Dubrobots a Sian Lloyd
... more

contact / help

Contact Daf Wyn

Streaming and
Download help

Track Name: Am Enid
[CYMRAEG / WELSH ]

Sai’n dweud celwydd
dwi di newid
felly cymra fi i’r awyr las

Sai’n dweud celwydd ond ti di newid hefyd
Dylen ni’m cymryd ein hunain tu fas

rho imi’r darn o dy galon
Sydd dal i gredu ynof i
Na’i edrych ar dol di mor wych
Bydde dyn yn tybio mod i dal i dy garu di

Ma fel petai’r tywydd yn dod a newydd
I fy nghymryd i i’r tir glas
Ond i mond am toriad am ennyd
Felly paid a twli fi mas

Ie rho imi’r darn o dy galon
Sydd dal i gredu ynof i
Na i edrych ar ei ol mor wych
Bydde dyn yn tybio mod i dal i dy garu di

Weithiau ma bywyd mor galed,
Nghariad bach
Dere gyda fi nawr fe newn ni
Fyw yn iach

Ie rho imi’r darn o dy galon
Sy dal i gredu ynof i
Na’i edrych ar ei ol mor wych
Nei di tybio mod i dal i dy garu di

Ie rho imi’r darn o dy galon
Sy dal i fy ngharu i
Na i edrych ar ei ol mor wych
Bydde dyn yn tybio mod i dal i dy garu di

Ma fel petai’r tywydd yn dod a newydd
I fy nghymryd i i’r awyr las
Ond i mond am gael rhyw toriad
am ennyd
Felly paid, paid twli fi mas

rho imi’r darn o dy galon
Sy dal i gredu ynof i
Na’i edrych ar ei ol mor wych
Bydde dyn yn tybio mod i dal i
dy garu di

Ie rho imi’r darn o dy galon
Sy dal i gredu ynof i
Na i edrych ar dol di mor wych
Gan mod i dal i dy garu di
Track Name: Miss
Ma mabi wedi mynd i ffwrdd,
ma mabi wedi ngadael i
Ac er ma dim ond ddoe naethon ni gwrdd
Dwi’n gweld ei heisiau hi nawr,
Ma nghalon i ar y llawr.

Mae nghariad i wedi mynd,
Hi oedd fy unig ffrind
Ond dim byd ar ol gyda ni mwyach;
Sai’n siwr le ma hi
Ma hi ‘di torri nghalon i.

Ma mabi ‘di mynd i ffwrdd
Pam mae fy mabi wedi ngadael i
Sai’n credu bydda i byth yn siwr,
Falle bod ganddi gwr
Dwi’n teimlo rhywbeth yn fy nŵr

Mae nghariad wedi mynd
Mae nghariad wedi fy ngadael i
Ac er ma dim ond ddoe naethon ni gwrdd,
Dwi’n gweld ei heisiau hi nawr
Ma nghalon i ar y llawr
Track Name: Bogart (yn gweld eisiau)
Dwi ar ben fy hun
A ma hi’n Ddydd Llun
Tybed le wyt ti?
Ti’n byw ar yr un stryd
Dy ni ddim yn yr un byd.

A be wedi di?
Be wedi di?
Ti wedi gweld eisiau rhywun?
Ti’n angen unrhywun?
Be wedi di?

Dwi’n cerdded lawr y stryd
Hoffwn i dy weld ti rywbryd,
ond ti ddim wrth yr atalfa bws
Dwi’n credu bo ti’n dweud mod i’n neud ffws

Ond be ofynne di?
A be wedi di ?
Os byddwn i’ n gofyn i ti
Ti’n gweld eisiau rhywun?
Ti’n gweld angen unrhywun
Be wedi di?

Ti’n gweld eisiau rhywun?
Ti’n gweld angen unrhywun?
Be wedi di?

Ar ben fy hun
Sai’n deall dim byd nawr
Ond fel sbwriel ar y stryd
rywsut na’i hedfan drwy’r byd

A ti’n gweld eisiau rhywun?
Os ti’n gweld angen rywun
Be wedi di?
Ti’n gweld eisiau rhywun?
Ti’n gweld angen unrhywun?
Ti’n gweld unrhywun?
Ti’n colli unrhywun?
Be wedi di?

Ie,
Dwi’n gweld eisiau
Dwi’n gweld angen
Be wedi di?

Os ti’n gweld eisiau rhywun
Ti wedi colli rhywun
Be wedi di?

Ti’n gweld eisiau rhywun
Os ti’n colli rhywun
Be wedi di?

Dwi ar ben fy hun
Dwi eisiau dy gwmni di
A fel sbwriel ar y stryd
rhywsut na i hedfan drwy dy fyd

Os ti’n gweld eisiau rhywun
Dwi’n angen rhywun
di colli rhywun
Be amdana i?

Os ti’n gweld eisiau rhywun
Gweld angen rhywun
Be amdana i?

Os ti’n gweld eisiau rhywun
Ti’n gweld angen unrhywun
Be amdana i?

Gweld eisiau,
bo ti’n gweld angen
Gweld eisiau rhywun
Gweld angen unrhywun
Be amdana i?